Ramadan 2012

Cara dan Manfaat Itikaf

Pada bulan Ramadan disunahkan kepada kita untuk beritikaf. Rasulullah SAW biasa beritikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan.

Cara dan Manfaat Itikaf
Wahyu Aji/Tribunnews.com
Ustad Jefri Al Buchori

Oleh Ustadz Jefry Al Bukhori

Pada bulan Ramadan disunahkan kepada kita untuk beritikaf. Rasulullah SAW biasa beritikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini: "Dari Ibnu Umar bahwasannya Nabi SAW beritikaf pada sepuluh (hari) yang terakhir di bulan Ramadan.'' (HR Muslim).

Pengertian itikaf menurut istilah syar'i, yaitu berdiam (tinggal) di atas sesuatu. Dapat dikatakan bagi orang-orang yang tinggal di masjid dan menegakkan ibadah di dalamnya sebagai mu'takif dan `akif atau orang yang beritikaf.

Mengapa itikaf? Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim mengatakan, "Disyariatkannya itikaf adalah agar berkumpulnya hati kepada Allah, berkhalawat dengan-Nya, dan memutuskan (segala) kesibukan dengan mahluk, serta hanya menyibukkan diri kepada Allah semata, sehingga ia mengingat-Nya, bertafakur dalam mendapat keridhaan, dan mendekatkan diri kepada Allah..."

"Hal itu dimaksudkan agar Allah bersikap lembut kepadanya pada hari kesedihan di dalam kubur, manakala sudah tidak ada lagi yang berbuat lembut kepadanya dan (manakala) tidak ada lagi yang dapat membahagiakan (dirinya), selain daripada-Nya. Inilah maksud dari itikaf yang agung itu. (Dikutip dari kitab Zadul Ma'ad Juz 2 hal.86-87).

Itikaf juga boleh dikerjakan di luar bulan Ramadan. Dalil tentang ini sebagai berikut, Dari Ibnu Umar bahwasannya ia bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernadzar pada zaman Jahiliyah (dahulu), (yaitu) aku akan beritikaf pada malam hari di Masjidilharam." Beliau SAW bersabda, "Tunaikanlah nadzarmu". Maka ia (Umar) pun beritikaf pada malam harinya. (HR Bukhari dan Muslim).

Ibadah itikaf memiliki beberapa kaidah dan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana ibadah lainnya. Di antara kaidah yang harus ditepati adalah menyangkut waktu pelaksanaannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan dimulainya itikaf dan berapa lama waktunya.

Halaman
12

Punya pertanyaan seputar Islam dan Ramadhan? Anda dapat bertanya dan berkonsultasi langsung ke Konsultasi Islami oleh Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA., Ak (Dewan Pengawas LAZISMU)

Kirim pertanyaan Anda ke konsultasi@tribunnews.com

Untuk lebih lanjut kunjung Rubrik Konsultasi Islami Tribunnews.com

Editor: Willy Widianto
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2016
About Us
Help