Breaking News:

Lebaran 2020

Contoh Naskah Khutbah Idul Fitri 1441 H di Rumah: Keluarga Bahagia Dunia Akhirat

Simak contoh naskah khutbah Idul Fitri 1441 H di rumah: Keluarga Bahagia Dunia Akhirat.

thestar.com.my
ILUSTRASI shalat Ied di rumah - Simak contoh naskah khutbah Idul Fitri 1441 H di rumah: Keluarga Bahagia Dunia Akhirat. 

Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak seorang pun berusaha untuk memaksakan dirinya (secara ekstrim) dengan ibadah di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan olehnya (beragamanya itu pada akhirnya akan kembali kepada kemudahan dan moderat). Oleh sebab itu, tetaplah bersikap moderat (dalamberagama), mendekatlah (kepada kesempurnaan jika
memang tidak sanggup), berilah kabar gembira (dengan moderasi agama), mintalah tolong dalam menekuni ibadah itu dengan melaksanakannya pada (waktu-waktu masih bersemangat, yaitu) pagi, sore, dan akhir malam. (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Allāhu Akbar, Allāhu Akbar, Allāhu Akbar.

Ketiga, ini yang terpenting ialah agar kita sebagai keluarga berusaha menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat.

Suasana yang kita rasakan sekarang hendaknya diartikan sebagai kesempatan yang baik bagi kita untuk berbagi suka dan duka di dalam keluarga.

Rasulullah saw bersabda, yang artinya:

Apabila manusia telah meninggal dunia, maka dengan kematiannya itu terputuslah produksi pahalanya, kecuali pada tiga hal berikut ini: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakannya. (Hadis Riwayat Muslim)

Allāhu Akbar, Allāhu Akbar, Allāhu Akbar.

Mari kita bina terus dan pertahankan kebahagiaan keluarga ini bersama-sama.

Setiap individu dari kita harus menguatkan rasa cinta kepada keluarga: ayah, ibu, kakak, adik, dan lain-lain, semuanya mempunyai peran yang penting dalam membina kebahagiaan keluarga.

Sebagaimana sudah kita lakukan kebersamaan itu selama sebulan penuh ibadah di rumah bersama keluarga kita.

Allāhu Akbar, Allāhu Akbar, Allāhu Akbar.

Demikianlah pesan khutbah ini.

Selanjutnya, sebelum bermaafmaafan, mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita menjadi keluarga yang selalu diliputi kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.

A’ūdzu bil-Lahi minasy-syaithānir-rajīm, bismil-Lāhir-RahmānirRahīm, al-Hamdu lil-Lāhi Rabbil ‘alamīn.

Ash-shalātu was-salāmu ‘alā asyrafil-anbiyā’i wal-mursalīn wa
‘alā ālihi wa shahbihi ajma’īn.

Allāhummag-fir lil-muslimīn wal-muslimāt wal-mu’minīn walmu’mināt al-ahyā’i minhum wal-amwāt.

Ya Allah, ampunilah kami, dua orang tua kami, kakek-nenek kami, dan saudara-saudara kami.

Ya Allah, jadikanlah isteri/suami dan keturunan kami orangorang yang memberikan kebahagiaan kepada kami, dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta tetap persatukanlah kami hingga mencapai surga-Mu yang kekal abadi.

Rabbanā hab lanā min azwājinā wa dzurriyyātinā qurrata a’yun waj’alnā lil-muttaqīna imāmā.

Rabbanā ātinā fid-dunyā hasanah wa fil-ākhirati hasanah wa qinā ‘adzāban-nār

Wa shallal-Lāhu ‘alā nabiyyinā Muhammadin wa ‘alā ālihi wa shahbihi wa bāraka wa sallam.

Wal-hamdu lil-Lāhi Rabbil-‘ālamīn.

Khutbah kedua

Allāhu Akbar 7 x.
Allāhu Akbar ‘adada man shāma wa afthar, Allāhu Akbar ‘adada man thalabal-‘afwa mir-rabbihi wal-‘itqa minan-nār.
Allāhu Akbar kabīrā wal-hamdu li-Lāhi katsīrā wa subhānal-Lāhi bukrataw-washīlā, lā ilāha illal-Lāhu wal-Lāhu Akbar, Allāhu Akbar wa lil-Lāhil-hamd.

Al-Hamdu lil-Lāhi mu’īdil-juma’i wal-a’yād, rāfi’is-sab’isy-syidād, wa jāmi’in-nāsi liyaumin lā raiba fīhi, innal-Lāha lā yukhliful mī’ād.

Wa asyhadu an lā ilāha illal-Lāh wahdahu lā syarīka lahu wa lā andād

Wa asyhadu anna sayyidanā Muhammadan ‘abduhu wa rasūluhul-ladzī syarra’asy-syarā’i’a wa sannal-a’yād.

Allāhumma shalli wa sallim ‘alā ‘abdika wa rasūlika Muhammadin wa ‘alā ālihi wa shahbihil-bararatil-amjād.

Allāhu Akbar Allāhu Akbar, lā ilāha illal-Lāhu wal-Lāhu Akbar, Allāhu Akbar wa lil-Lāhil-hamd.

Ammā ba’du, fayā ‘ibādal-Lāh ūshīkum wa iyyāya nafsī, bitaqwal-Lāh faqad fāzal-muttaqūn.

Wa’lamū annal-Lāha amarakum bi’amrin bada’a fīhi binafsih, wa tsannā bimalā’ikatihil-musabbihati biqudsih, wa tsallatsa bikum ayyuhal-mu’minūn.

Faqāla jalla min qā’ilin ‘alīmā: a’ūdzu bil-Lāhi minasy-syathānirrajīm: Innal-Lāha wa malā’ikatahu yushallūna ‘alan-nabiy, yā’ayyuhalladzīna āmanū shallū ‘alaihi wa sallimū taslīmā.

Allāhumma shalli wa sallim ‘alān-nabiyyil karīm, sayyidinā Muhammadin wa ‘alā ālihi wa ashhābihi ajma’īn.

Allāhummag-fir lil-muslimīn wal-muslimāt wal-mu’minīn walmu’mināt al-ahyā’i minhum wal-amwāt.

Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat serta mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.

Allāhumma nawwir ‘alā ahlil-qubūri qubūrahum.

Ya Allah, terangilah para ahli kubur di dalam kuburan mereka

Allāhumma-gfir lil-ahyā’i wa yassir lahum umūrahum.

Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup dan mudahkanlah bagi mereka segala urusan mereka.

Allāhumma tub ‘alat-tā’ibīn wa-gfir dzunūbal-mudznibīn.
Waqdhid-daina ‘anil-madīnīn. Wardha mardhal-muslimin.
Waktubi-shshihhata wal ‘āfiyata was-salāmata wat-taufīqa walhidāyata lanā wa likāffatil-muslimīn.

Ya Allah, terimalah taubat orang-orang yang bertaubat, dan ampunilah dosa-dosa orang-orang yang berdosa.

Tunaikanlah hutang-hutang orang-orang yang berhutang. Ridoilah orangorang sakit dari kaum muslimin.

Serta berikanlah kesehatan, keafiatan, keselamatan, taufiq, dan hidayah kepada kami dan kaum muslimin semuanya.

Allāhummar-fa’ ‘annal-galā wal-wabā war-ribā waz-zinā wazzalāzila wal-mihan wa sū’il-fitan mā zhahara minhā wa mā bathan ‘an badalidnā hādzā khāshshah wa ‘an sā’iri bilādilmuslimīna ‘āmmah yā Rabbal-‘ālamin.

Ya Allah, jauhkanlah dari kami musibah berupa kekurangan pangan, menjalarnya wabah, berkembangnya riba dan zina, terjadinya goncangan-goncangan, berbagai ujian dan cobaan yang buruk, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dari negeri kami ini secara khusus dan dari seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya, ya Rabbal alamin.

Rabbanā ātinā fid-dunyā hasanah wa fil-ākhirati hasanah wa qinā ‘adzābannār.

Ya Rabb, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat serta jagalah kami dari azab neraka.

Wa shallal-Lāhu ‘alā nabiyyinā Muhammadin wa ‘alā ālihi wa shahbihi wa bāraka wa sallam

Wal-hamdu lil-Lāhi Rabbil-‘ālamīn.

Download file PDF Khutbah Idul Fitri 'Keluarga Bahagia Dunia Akhirat' ==>>> di sini 

(Tribunnews.com/Yurika Nendri)

Punya pertanyaan seputar zakat , infaq dan sedekah ? Anda dapat bertanya dan berkonsultasi langsung ke Konsultasi Zakat yang langsung dijawab Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)

Kirim pertanyaan Anda ke konsultasi@tribunnews.com

Untuk lebih lanjut kunjung Rubrik Konsultasi Islami Tribunnews.com

Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved